Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Настройка на Тремол за работа с компютър

Тези настройки обикновено се правят от обслужващата касовия ви апарат фирма. Ако не сте сигурни какво правите, най-добре се обърнете към тях за да ви помогнат с настройките.

Поддържат се два основни режима:

Режим за програмиране и отчитане на КА. Той е удобен, когато КА работи автономно, но е необходимо данните за продажбите да се обобщават и съхраняват в компютър.

Режим “ON-LINE” за регистриране на продажби под управление на компютър. Възможни са два случая:

  1. Водещ касов апарат. В този режим КА работи с външна база данни за артикулите. Всяко действие на КА в режим “Продажби” се докладва на компютър, а информацията за артикулите се изисква при продажбата им. Режимът позволява
    работа с неограничен брой артикули и възможност за следене в реално време процеса на регистрация.
  2. “ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР”. В този режим регистрирането на продажбите се извършва по инициатива на компютъра.
    И в двата случая КА запазва ролята си по отношение на обработката на данните, натрупването и съхранението на оборотите.

Необходим ви е режим ON-LINE с настройка Фискален принтер.

Настройката става от системните параметри:

10 и 11 трябва да се променят на Да. Ако искате апарата да работи и отделно, на 29 – трябва да е да

За да достигнете тези параметри, трябва да влезете в режим програмиране:

Подрежимът, който ви трябва е

За да включите апарата за връзка с компютър е нужно отново от програмиране да изберете подрежим 7, т.е

Полезна ли ви е тази статия?

0 Коментари

Все още няма коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *