Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Справки -> Категории

Категориите са много важна част от системата. За да използвате пълноценно системата и всички нейни функционалности е необходимо преди всичко да създадете/редактирате необходимите ви категории. Това разбира се може да стане и на по-късен етап.

Категориите участва в следните компоненти на системата:

  • Всички справки
  • Парични потоци
  • Каса
  • Абонаменти
  • Календар
  • Склад
  • Ревизии

Как се създават категории

От Меню->Справки->Категории отваряте менюто за редакция на категориите

По подразбиране там има създадени основни категории, които не може да променяте.

Условно може да се разделят на две групи Приходи в които се включват Постъпления от продажби и Разходи в които се включват всички останали основни категории(Плащания, Инвестиции, Финансови парични потоци, Директни и Други разходи).

Постъпления от продажби се отнася за всички реализирани продажби в системата – продукти, услуги, абонаменти

Всички категории за разходи се отнасят за въведените записи през Парични потоци.

„Постъпления от продажби“ имат три подкатегории – за продукти, услуги и абонаменти. Към тях може да създадете вашите подкатегории като например:

  • Продажба на продукти – Топли напитки, Вода, Бисквити и така нататък;
  • Продажба на услуги – Групови тренировки, Индивидуални занимания, Медицински прегледи, Козметични процедури и така нататък
  • Продажба на абонаменти – Дневни, Месечни, Не ограничени …

Тези категории зависят изцяло от вашата сфера на дейност и артикулите които предлагате за продажба

Към всички останали категории за разходи може да добавяте неограничен брой ваши подкатегории с които да описвате разходите си. В Директни разходи отново имаме две системни подкатегории – Себестойност продадени стоки и Консумативи. Те също не могат да бъдат премахвани или редактирани. Към тях се записват разходите от извършени услуги, използвани към тях консумативи и средно претеглената цена на продаваните продукти.

За да създадете нова категория трябва да посочите с мишката върху основаната(или подкатегориите в постъпления от продажби) и да натиснете десният бутон на мишката. Ще се появи елемент с избор от три действия – Добавяне, Изтриване и Преименуване. Може да изтривате и преименувате само категории създадени от вас. Може да създавате категории само в основните и подкатегориите на приходи от продажби.

След като добавите необходимите за вас категории трябва да натиснете зеленият бутон запис от горе на страницата, за да се запазят промените в системата.

Къде се използват категориите

Основно приложение на категориите е при продажба като филтър в касата, при всички видове справки като  детайлна разбивка на приходите и разходите, при завеждане на разходи в системата.

В каса

Когато кликнете на някоя от категориите, в списъка се филтрират само артикулите принадлежащи към нея.

Тези филтри се виждат само ако предварително сте посочили че категорията се използва като такъв и в нея има добавен поне един артикул.

В справки – във всяка една справка свързана с приходи, разходи комисионни ще откриете сумаризирани данни по категории. Ще обърнем внимание само на двете най-важни Оборот и Парични потоци.

Справка Оборот

Информацията тук се използва за определяне на натрупаният оборот по департаменти на фискалните устройства. Когато системата управлява автоматично фискалното устройство продажбите там се регистрират без Департамент. Тази информация е налична тук в справка Оборот. Според вашата конфигурация департаментите ви могат да бъдат Основните категории, подкатегориите им или микс от двете.

Справка Парични потоци

Тук виждаме основните категории и натрупаните по тях суми

Плюсът пред всяка основна категория показва че има и по-подробна разбивка(подкатегории), която се вижда след натискането му. В следващите няколко примера ще разгледаме какво има по всяка от основните категории

Директни разходи:

Всички записи на Парични потоци с избрани подкатегории от Директни разходи влизат тук.

Себестойност на стоки и услуги – средно отчетната стойност на всеки продаден артикул. По-подробна разбивка на тази стойност може да видите в справка Оборот, сумаризираните данни от дясно ;

Консумативи – стойността на изразходваните консумативи. Подробна разбивка на тази стойност може да видите в справка Консумативи

Постъпления от продажби:

Това е сумаризирана информация за реализираният оборот от продажби. Ако в някоя от основните категории няма продажби, то тя няма да бъде показана. Във всяка от основните категории има разбивка на подкатегориите въведени от потребителя.

Всички останали Основни категории за разходи следват същата логика – ако в тях няма записани разходи, то те не се показват.

Ето останалите две основни категории в които имаме записи.

Парични потоци

Когато завеждате разход или приход в парични потоци избирате в коя категория попада той. Категориите които може да избирате тук са всички от Основните категории за разходи.

Полезна ли ви е тази статия?

0 Коментари

Все още няма коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *