Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Работа с анкети

Fitsys позволява използването на анкети – създавене на анкети, интерпретации на анкети.

Създаване на анкети и резултати

Анкетите се създават от меню потребители->клиентски анкети -> добавяне -> създай анкета:

В анкетата може да добавяме много на брой въпроси, като имаме възможност за 5 отговора. Например искаме да създадем анкета за стил на живот на клиентите ни:

Предефинираме въпросите и даваме 5 възможни отговора, като на всеки отговор даваме определен брой точни. Идеята е спрямо тоговорите на клиента тези точни да се сумират и след това да дадем скала, по която да оценим в нашия случай стила на живот на клиента ни.

Накрая на анкетата може да зададем и интерпретация спрямо характера на анкетата ни:

Завършваме създаването на анкетата от зеления бутон запази.

След като сме създали анкетата е време да създадем и тълкуването. От добавяне -> създай тълкуване.

Във второто поле включени анкети добавяме анкетата, за която правим тълкуване:

След това добавяме интерпретации на резултата, в нашия случай от 0-15 точки – здравословен начин на живот; 16-30 точки задоволителен начин на живот; 31-40 прекалено много вредни навици. Запазваме тълкуванието.

Как да използваме анкетите

Когато дойде клиент и ние искаме да използваме дадена анкета и да я попълним, зареждаме профила на клиента от потребители – > клиенти

От Анкети, списък с анкети избираме анкетата, която ни е необходима и стартираме анкетата. Анкетата се зарежда динамично в същото поле:

Накрая на анкетата имаме възможност и за допълнителни коментари:

След като запазим анкетата, тя се появява в профила на човека, както ако сме създали тълкувание, това автоматично се попълва:

Ако дадем покажи детайли ще видим отговорите на всички въпроси:

Полезна ли ви е тази статия?

0 Коментари

Все още няма коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *