Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

СУПТО и работа с касов апарат

Софтуерът на fitsys е регистриран от НАП като СУПТО под номер 80 от дата 22.04.2019. Системата може да управлява неограничен брой фискални устройства в зависимост от специфичните изисквания на вашия бизнес. Поддържаме всички модели на четирите най-известни производителя в България: Datecs; Daisy; Eltrade и Tremol.

Системата поддържа всички основни функционалности необходими за работа с фискално устройство:

 • Издаване на фискален бон при продажба;
 • Издаване на дубликат
 • Издаване на сторно бон при анулиране на продажба
 • Служебно въвеждане/извеждане на суми
 • Всички видове Z, X и периодични отчети.

За управлението на фискално устройство е необходимо на компютъра ви да бъде инсталиран локален агент, който да осъществява комуникация между системата и устройството. Инсталацията се извършава от служител на fitsys чрез дистанционен достъп със софтуера AnyDesk. Този локален агент се включва автоматично при стартиране на компютъра и при нормални обстоятелства не е необходима никаква намеса от страна на оператора, за да функционира системата и управлението на фискалните устройства.

Необходими условия за правилно функциониране на системата и издаване на фискални бонове

 1. Фискалното устройство трябва да бъде постоянно свързано с компютъра, на който е инсталиран локалният агент чрез подходящ кабел осигурен от производителя или фирмата, с която имате сключен договор за сервиз.
 2. Фискалното устройство трябва да бъде въведено в режим връзка с компютър. При всеки от четирите производителя този режим се активира по различени начин. Ето упътване за всеки от тях при начално състояние Изключено на фискалното устройство
  • Datecs – Включвате апарата с бунтона Power, натсикате клавиш 6, натискате TOTAL. На дисплея ще се появи картинка на USB кабел.
  • Daisy – Включвате апарата с бутон Power, натискате клавиш М или MODE до достигане на меню “Връзка с PC”/”PC”, въвеждате 9999(парола по подразбиране), натискате На дисплея ще се появи картинка на USB кабел.
  • Eltrade –Включвате апарата с бутон Power. Не е необходимо да правите нищо друго. На екрана трябва да се появи картинка, че е свързан USB кабела
  • Tremol – Включвате апарата с бутон Power, въвеждате 1(парола по подразбиране на оператор 1), натискате TOTAL. На дисплея трябва да се появи 0.00
 3. Компютърът трябва да има стабилна връзка с интернет.
 4. Фискалното устройство не трябва да се използва от друг софтуер на компютъра, към който е свързано освен от локалния агент на Fitsys
 5. Фискалното устройство не трябва да бъде извеждано от текущия режим.
 6. Данъчна група на продажба – всеки артикул в системата може да бъде конфигуриран индивидуално с каква стойност на ДДС да се продава. По подразбиране ако тези стойности липсват в конфигурацията на продукти и услуги се ползва общата настройка за ДДС от данните на фирмата. Тези данни се въвеждат в системата от меню Обекти->Фирми. Продажбите могат да бъдат с ДДС 20% в данъчна група „Б“ или с ДДС 0% в данъчна група „А“. В общият случай всички продажби са в данъчна група „Б“ с ДДС 20%, без значение дали вашата фирма е регистрирана по ДДС или не. В данъчна група „А“ се регистрират продажби на стоки и услуги освободени от ДДС според „ЗДДС Глава четвърта. ОСВОБОДЕНИ ДОСТАВКИ И ПРИДОБИВАНИЯ“.

При липса на връзка с фискалното устройство системата няма да позволи регистрацията на нови продажби, без значение от типа на плащането.

Работа с касов апарат

Служебен внос/износ – за да направите служебен внос или износ на сума отваряте менюто Управление на касови апарати от профил

На този екран въвеждате желаната сума в полето според типа на операцията и натискате съответния бутон. Това действие ще въведе/изведе сумата в оборота и ще се принтира служебен бон от касовия апарат. Важно! Когато правите служебен износ, системата няма да ви позволи това действие, ако нямате конкретната сума в касова наличност.

 

 

 

При работа с повече от един обект/касов апарат, тази операция се отнася за текущия обект(касов апарат), в който сте логнати. Името на обекта, в който сте логнати се вижда в горния ляв ъгъл на екрана

 

 

 

Пускане на финансов отчет – отваряте менюто за отчети от профил -> Отчет на касов апарат

От падащото меню избирате отчета който искате да се принтира и натискате бутона ОК.

Дневен без нулиране – дневен X отчет

Дневен с нулиране – дневен Z отчет

Кратък/Детайлен месечен/годишен – Съкратен или детайлен отчет от дата до дата.

Касовият апарат ще принтира избрания от вас отчет.

 

 

 

 

Продажба на стоки, услуги и абонаменти – при отчитане на продажба в системата с метод на плащане „В БРОЙ“ или „С КАРТА“ на касовия апарат автоматично се генерира фискален бон за тази продажба със съответният тип на плащане. Системата не позволява смесено плащане в един касов бон.

Важно! При продажба с тип на плащане „С КАРТА“(POS) винаги ще виждате следното съобщение за потвърждение

Това съобщение служи за предотвратяване на грешки от страна на оператора и също така за превенция на отчетени продажби, преди картовата трансакцията да е приключила успешно. Едва след като има потвърждение на пос терминала че трансакцията е успешна, операторът трябва да натисне бутона ДА, което ще потвърди продажбата с КАРТА и ще генерира касов бон.

Ако искате да издадете дубликат на последният издаден касов бон, това може да стане от Каса->Инструменти

Сторниране на продажба –  връщане/анулиране на продажба може да бъде направено от екрана с детайли на самата продажба. Ако продажбата е от текущия ден може да я откриете в Табло. Ако продажбата е от предходен ден може да я откриете в Справки->Отчети->Оборот.

След като намерите желаната продажба кликвате върху Описание за да видите детайлите за нея.

От червения бутон ВЪРНИ ПОКУПКА може да сторнирате продажбата. Правото за анулиране на продажби е индивидуална настройка за всеки потребител. В случай че нямата права за тази операция ще видите съобщение за това.

След натискането на бутона ВЪРНИ ПОКУПКА ще видите този екран

Горе в ляво са данните за издадения бон – УНП, Дата и час, номер на фискална памет, оператор направил продажбата. След това имате количество, което е било продадено, по подразбиране е цялото продадено количество. На следващия ред имате сума, която ще бъде върната и обща сума на покупката. Ако продажбата е била за няколко артикула и се налага да върнете само час от тях, количеството на тези които не искате да връщате ги променяте на 0.

Дата на връщане – при продажби с касов бон, тя не може да бъде различна от текущата дата, тоест Днес.

Причина – може да избирате между две:

 • Операторска грешка – сторно с такъв тип причина може да се прави до 7-мо число на следващия календарен месец. За този тип причина, не е необходимо да имате сумата за сторниране като наличност в касата.
 • Връщане рекламация – няма ограничение в какъв период след продажбата може да бъде използвано. При тази причина е задължително да имате налична сумата за сторниране в брой, защото тя директно се изважда от касовата наличност.

Важно! При сторниране на продажба с тип на плащане С КАРТА, сторно операцията се записва винаги В БРОЙ. Касовите апарати не позволяват да се извършва сторно с различен тип на плащане от БРОЙ.

Неприключени продажби. Възможно е при регистриране на продажба ако се разпадне връзката с касовия апарат или интернет за момент продажбата да не се завърши в системата. При наличието на недовършена продажба няма да може да направите следваща, преди да приключите проблемната.

При опит за нова продажба ще ви се появи съобщение че имате недовършена продажба, с описание коя е самата продажба, на каква стойност е и бутон ПРИКЛЮЧИ.

За недовършени продажби може да проверите и от Каса-> бутон Инструменти

При възникване на недовършена продажба може да имаме три различни случая

 • Изобщо не е започнало принтирането на касов бон
 • Принтирането на касов бон е започнало, но не е завършило
 • Касовият бон е принтиран, но въпреки това продажбата е в недовършени.

При всеки един от тези случай трябва да натиснете бутона ПРИКЛЮЧИ на екрана за недовършени продажби. Системата автоматично ще се опита да завърши операцията ако това е възможно.

Възможни проблеми и отстраняването им.

Няма връзка с фискалното устройство.

Възможно е връзката с фискалното устройство да се разпадне. Преди всичко трябва да проверите на касовия апарат има ли индикация че е в режим връзка с компютър, кабела между него и компютъра включен ли е добре, ако е необходимо го изключете и включете отново. След това е необходимо да отворите менюто за управление на касови апарати. От името на профила ви(горе в дясно на екрана) избирате Управление касов апарат.

В менюто за касови апарати избирате втория таб „Касови апарати“. Там ще видите всички касови апарати, управлявани от системата. Необходимо е първо да натиснете зеления бутон ОПРЕСНЯВАНЕ долу в дясно, след което да натиснете инфо иконката от дясно на касовия апарат, с които има проблем. Ако връзката е възстановена ще се появи зелен надпис горе в дясно на екрана „Има връзка с устройството“

 

 

 

Ако този проблем продължава или операцията от бутона опресняване не приключи(екранът остане сив след натискането му) е необходимо да рестартирате компютъра. След рестарт проблемът не би трябвало да го има.

В случай, че и рестарт на компютъра не помогне е най-добре да се свържете с поддръжката чрез онлайн чата на системата – синият бутон долу в дясно „Поддръжка“.

 

Често срещани проблеми при различни марки касови апарати и разрешаването им

Касовият апарат е блокирал и не позволява регистрирането на нови продажби.

Това се случва когато по някаква причина касовият апарат не може да изпрати данни към сървъра на НАП

 • ДАТЕКС
  От [ГЛАВНО МЕНЮ] на апарата натиснете 7, ще Ви поиска парола, натиснете 3 0 TОТАL , на
  дисплея ще се изпише [1) Дан.терминал], натиснете TОТАL, на дисплея ще се изпише [1)
  Параметри] натиснете 7 – така неизпратените до момента касови бележки ще бъдат изпратени към
  НАП. Възможно е да се наложи изчакване от 10s до 10min. След като на дисплея се изпише
  съобщение [Вс.док. от продажби са изпратени!] натинете бутона за включване на касовият апарат
  два пъти докато излезете на [ГЛАВНО МЕНЮ] и въведете отново апарата в режим връзка с компютър(цифра 6)
  Пример [ГЛАВНО МЕНЮ] 7 3 0 TОТАL TОТАL 7, изчаквате до поява на съобщението [Вс.док. от продажби са изпратени!] ,  [бутон за вкл.][бутон за вкл.] 6
 • ДЕЙЗИ
  1.Достигате до режим ФП чрез бутона М
  2.Набирате 9999 и бутон CLK, след което още веднъж CLK
  3.Устройството изписва Прог.ФП. Натискате бутон RY1/RA
  4.На екрана се изписва 1-1 (това е номер на някакво системно меню)
  5.Натискате 4, бутон STL и бутон ТL
  6.Устройството изписва въпросителна, натискате още веднъж STL
  Възможно е да се наложи изчакване от 10s до 5 min                                                                                                                                                                                                                                                    7. Връщате апарата в режим връзка с компютър( натискате клавиш М или MODE до достигане на меню “Връзка с PC”/”PC”, въвеждате 9999(парола по подразбиране), натискате На дисплея ще се появи картинка на USB кабел.)
 • ЕЛТРЕЙД
  Принудителното изпащане на неизпратени касови бонове става с обикновено еднократно
  изключване и включване на апарата.
 • ТРЕМОЛ
  Форсирането на изпащането става с обикновено еднократно изключване и включване на апарата. Ако е ногходимо повторете това действие като оставите апарата изключен за поне 5 минути.

Рестарт на касов апарат

 • ДЕЙЗИ – апарата се изключва, натискате и задължате клавиш QTY,  след минимум 5 секунди, докато все още държите клавиш QTY, натискате бутона за включване.

Полезна ли ви е тази статия?

0 Коментари

Все още няма коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *